ภาพข่าว: AIM พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโต

อังคาร ๑๙ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๕:๕๗
คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) คุณปริน ชนันทรานนท์ รองประธานกรรมการ (ที่ 2 จากขวา) และคุณกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พร้อมให้ความมั่นใจกับนักลงทุนจะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด