อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสนับสนุนกิจการฝนหลวง

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๓:๒๕
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

เพื่อสนับสนุนกิจการฝนหลวง

โดย นายดิสธร วัชโรทัย

รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

และ

นายประพันธ์ อัศวอารี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์

พร้อมชมนิทรรศการฝนหลวง และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น.

ณ อาคาร อีสท์ วอเตอร์ ชั้น 26 ถนนวิภาวดี-รังสิต

(มีรถรับ-ส่ง จากสถานี BTS หมอชิต และ MRTสวนจตุจักร รถออกเวลา 09.15 น.)

ยืนยันการขึ้นรถตู้ได้ที่ นิรชา รื่นเริง (นุช)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด โทร. 0-2718-1886 โทรสาร. 0-2716-6466

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด