มท.1 สั่งการ ผวจ.สุรินทร์ดูแลผู้อพยพ

ศุกร์ ๒๒ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๗:๔๔
มท.1 สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด โดยจัดจุดรองรับการอพยพ เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการข่าวกับฝ่ายทหารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจน จัดอาสาสมัครดูแลผู้อพยพอย่างเต็มกำลัง ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม หมู่ที่ 8 ตำบลตาเมียง และปราสาทตาควาย หมู่ที่ 17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันนี้ (22 เม.ย.54) ว่า ได้ประกาศให้ ทั้ง 2 ตำบล เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยอันเนื่องจากกองกำลังจากนอกประเทศ) พร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ให้ฝ่ายปกครอง สำนักงาน ปภ.จังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยจัดเตรียมจุดรองรับที่ปลอดภัย ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพ 9,000 คน รวมทั้งจัดเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารเครื่องดื่ม สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนผู้อพยพ พร้อมกำชับให้ประสานงานด้านการข่าวกับฝ่ายทหารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนกัมพูชา เฝ้าระวังสถานการณ์ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด