ภาพข่าว: เปิดศูนย์ผู้ด้อยฯ

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๕:๕๕
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ เปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเขตทวีวัฒนา หนุนเพิ่มช่องทางส่งเสริมสิทธิผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณสวนสุขภาพเลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งเหนือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด