อีสท์ วอเตอร์ มอบ 5 ล้าน สนับสนุนโครงการฝนหลวงพิเศษ

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๔:๑๕
อีสท์ วอเตอร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสนับสนุนเงินสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ปีละ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี พร้อมมอบเช็คเงินสดจำนวน 5 ล้านบาท โดยมีนายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ และนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ผู้แทนจากสำนักฝนหลวง เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 26 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต

นายประพันธ์ อัศวอารี กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการฝนหลวงพิเศษในครั้งนี้ ริเริ่มขึ้นจากแนวคิดของ นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานกรรมการบริหารและการลงทุนของบริษัท ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจัง เนื่องจากในแต่ละปี วิกฤติภัยแล้งได้สร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ไม่เพียงเฉพาะภาคเกษตรกรรม แต่ยังรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา “โครงการฝนหลวง” มีบทบาทสำคัญมากในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งมากว่าหลายทศวรรษ จึงเป็นการดีหาก อีสท์ วอเตอร์ ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการฝนหลวงให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

“โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่เกิดขึ้นจากวิกฤติภัยแล้ง แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำของประเทศชาติ ยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทยทุกฝ่าย ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหตุนี้เอง อีสท์ วอเตอร์ จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการฝนหลวงพิเศษในครั้งนี้” นายกนกศักดิ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด