ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 เมษายน 2554)

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๑ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

08.00 น. - 16.00 น. FTA จัดงานสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือ

เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ณ ศูนย์การประชุมฯ

สิริกิติ์

08.30 น. Brainasset : สัมมนาหลักสูตร วิเคราะห์ความสำเร็จของ

เว็บไซต์ และ เครื่องวัด Google Analytics ณ ศูนย์

ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ กลยุทธ์การเพิ่ม

ประสิทธิผลการผลิต พร้อมเทคนิคการคิดต้นทุนการผลิต

(ผลิตได้มากขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้น ต้นทุนต่ำ) ณ ห้าง

สรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การบริหารการจัดส่ง

สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์

พาร์ค

09.00 น. - 17.00 น. Advanced Negotiation Skills for Senior Managers ณ

Grand Millennium Sukhumvit Hotel

09.00 น. - 16.00 น. ศูนย์สัมมนา โปร สมาร์ท จัด สัมมนา The Supervisor :

การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 14

ณ โรงแรม เวโรนิก้า ถนนรัชดาภิเษก

10.00 น. โอ.เค.คาเมร่า เชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหารสถานี

โทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง Hi ณ โรงแรม คราวน์ พลาซ่า

กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค (โรงแรมแพน แปซิฟิก สีลม เดิม

ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด