เครดิตบูโร ย้ำ ต้องระวังความถูกต้องข้อมูล ช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๐๙:๒๖
นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ได้มีนโยบายผ่อนผันหรือผ่อนปรนชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา นั้น

จากนโยบายของสถาบันการเงินสมาชิกดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่าเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามโครงการผ่อนผันหรือทำให้ข้อมูลที่สถาบันการเงินสมาชิกนำส่งให้แก่บริษัท ไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงที่สมาชิกให้ไว้กับลูกค้าที่ประสบอุทกภัย จนเป็นเหตุให้เกิดข้อร้องเรียนได้ กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ผ่อนผันให้กับลูกค้า และลูกค้าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อผ่อนผันดังกล่าว อาจมีการรายงานและนำส่งข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าดังกล่าวมายังบริษัท เนื่องจากยึดถือเอาตามข้อสัญญาเดิม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มีหนังสือไปยังสมาชิกของบริษัททุกรายให้ระมัดระวังการนำส่งข้อมูล โดยขอให้ยึดถือข้อเท็จจริงตามนโยบายผ่อนผันหรือข้อตกลงการชำระหนี้ที่ให้ไว้กับลูกค้า เช่น ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ออกไปจากกำหนดเวลาตามข้อสัญญาเดิม และลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อผ่อนผันหรือข้อตกลงนั้นได้ สมาชิกอาจนำส่งข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้าตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามข้อผ่อนผันหรือข้อตกลงนั้นในสถานะ “บัญชีปกติ” หรือ ไม่ค้างชำระหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การนำส่งข้อมูลของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อตกลง และป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250 อีเมล์ [email protected] หรือเว็บไซต์เครดิตบูโร www.ncb.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด