ภาพข่าว: มอบรางวัล

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๗:๐๕
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัล พรประชาบดี คนดีของสังคม จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวกระทำความดีจนเป็นบุคคลต้นแบบที่ทำประโยชน์แก่สังคม เสียสละเพื่อส่วนรวมมีจิตอาสา รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาสังคมในบริบทต่างๆ ณ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนปาร์ค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด