ภาพข่าว: มอบรางวัลพระประชาบดี คนดีของสังคม

พุธ ๐๔ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๒๒
ฯพณฯ อิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “พระประชาบดี คนดีของสังคม” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีแก่สังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างขวัญกำลังใจในการประพฤติปฎิบัติเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคม รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาความดี ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด