TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ร่วมบรรยายในงาน "พระปกเกล้าวิชาการ" ครั้งที่ 9 จ.จันทบุรี

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๔๓
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด จันทบุรี ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554 'พระปกเกล้าวิชาการ" ครั้งที่ 9 พระปกเกล้า สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน และในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญ นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มองใกล้ไม่ชัด รักษาได้ด้วย เลสิค” (Near vision LASIK) เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจทั่วประเทศ ได้ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด