มูลนิธิไฟเซอร์ฯ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๓๒
- มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กผู้ประสบภัยสึนามิและยากไร้ตลอด 6 ปี รวมกว่า 5.4 ล้านบาท

- พร้อมเพิ่มงบสนับสนุน 60,000 บาท ส่งเสริมโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

- “เต็งหนึ่ง — กฤษณกันท์” พระเอกดาวรุ่งชื่อดัง ร่วมทำกิจกรรมและให้กำลังใจแก่เยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายใต้ธีม “ทะเลสวยด้วยมือเยาวชน” เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตน ให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสกว่า 80 คน จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดพังงา พร้อมทั้งงบสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงินรวม 60,000 บาท นอกเหนือจากเงินสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 900,000 บาทต่อปี รวมกว่า 5.4 ล้านบาท

กิจกรรมในครั้งนี้ มี เต็งหนึ่ง — กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ พระเอกดาวรุ่งชื่อดังจากค่ายวิก 7 สี มาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ เยาวชน พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ดร. วรพร ธารางกูร และ ผศ. พรเทพ วิรัชวงศ์ มาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืนอีกด้วย

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือกันกับชุมชนเพื่อสนับสนุน ด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสังคมให้ดีขึ้น

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้วย การบริจาคเวชภัณฑ์ ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐในการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วย และให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษากับเยาวชนและเด็กยากไร้ในจังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต่อมาในปี 2549 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้เล็งเห็นว่าการสนับสนุนด้านการศึกษาจำเป็นต้องมีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ริเริ่มโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับเด็กเยาวชนกลุ่มนี้ รวมทั้งขยายโอกาสไปยังเด็กและเยาวชนในพื้นที่เดียวกันที่ด้อยโอกาส จำนวน 100 คน

“มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย”

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนา มุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา โดยมุ่งเน้นให้เด็กและครอบครัวในพื้นที่เป้าหมายอยู่ดีมีสุข และดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองที่ยั่งยืน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพของเด็ก ครอบครัวและชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการให้โอกาสในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคือเป้าหมายที่สำคัญในกระบวนการ พัฒนา ที่จะส่งผลไปสู่ครอบครัวเด็กและชุมชน

คำบรรยายภาพ

ภาพที่ 1: คุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (เสื้อขาว) และน้องๆ เยาวชน ในกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6 ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ภาพที่ 2: คุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ เต็งหนึ่ง — กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ พระเอกดาวรุ่งชื่อดัง ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ อ่าวบุญคง หนึ่งในกิจกรรมของค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6 ณ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ภาพที่ 3: เด็กๆ ขณะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6 ณ หาดปากเมง จังหวัดตรัง อย่างสนุกสนาน

ภาพที่ 4: เด็กๆ ขณะร่วมกันทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ อ่าวบุญคง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2665-4765

ตรงเจตน์ นามวงษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2664-9500

ปานตา พูนทรัพย์มณี (ต่อ 116)

ชัชฎาภา วิจิตรานนท์ (ต่อ 111)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด