นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์”

ศุกร์ ๐๓ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๐:๐๙
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑—๒ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด