ภาพข่าว: มอบเงิน

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๖:๓๘
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะวปอ. 50 (หมู่เสือ) เข้าพบ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมอบเงินหนึ่งแสนบาทเข้าโครงการรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา ณ ห้องรับรอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด