มูลนิธิโรคข้อฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จัดฟังความรู้โรคข้อและกระดูก

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๗:๓๒
ขอเชิญร่วมฟังความรู้โรคข้อและกระดูก ที่ท่านควรรู้เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้างจะได้ห่างไกลโรคข้อเสื่อมต่าง ๆ อยากรู้ อยากฟัง วิธีดูแลตัวเองที่ถูกต้องและปรึกษาปัญหาโรคข้อและกระดูก โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเตรียมตัวให้พร้อม มาร่วมฟัง เพื่อสุขภาพของตัวท่านเอง ฟังฟรี !!! เรื่อง ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อโดย มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 ตึกประชาธิปกศักดิเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด