มท.1 สั่งการ ปภ.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๐:๐๒
มท.1 สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลสนับสนุนการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกำชับให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่รับน้ำให้บูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลาก

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดน่าน ตาก เชียงราย สุโขทัย และพะเยา ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วง จึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง และเขต 15 เชียงราย ระดมเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือ เรือท้องแบน รถบรรทุก สนับสนุนการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติภายหลังน้ำลด นอกจากนี้ ได้สั่งกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมการเฝ้าระวัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมแจ้งเตือนภัยให้เครือข่าย ในระดับพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและอพยพประชาชนในทันทีที่ได้รับการ ประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่รับน้ำ ให้บูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด