ภาพข่าว: “ฮอมบุญ..วิสาฬหบูชา” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

อังคาร ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๐๑
คุณธนัชชพร พงษ์เย็น (ที่5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย พร้อมด้วย คุณภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมภรรยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 109 รูป ในงาน ”ฮอมบุญ..อาสาฬหบูชา” เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ณ บริเวณ ชั้น1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด