“อิสสระ” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ อำลาตำแหน่ง รมว.พม.

พุธ ๐๓ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๒:๐๘
“อิสสระ” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ อำลาตำแหน่ง รมว.พม.

ฝากข้าราชการสานต่องานพัฒนาสังคม เดินหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงฯ

วันนี้ (๒ ส.ค.๕๔) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ในโอกาสอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ให้การต้อนรับและมอบดอกไม้ ให้กำลังใจ

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ๕ เดือน ที่บริหารงานกระทรวงฯ ได้พยายามผลักดันงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาทางสังคมมีมากและหลากหลายด้านที่ต้องได้รับการแก้ไข จากที่ผ่านมาที่กระทรวงฯ ได้รับการจัดอันดับว่ามีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาเป็นอันดับที่ ๒ และถูกยกระดับจากกระทรวงเกรด C มาเป็นเกรด B ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จึงต้องพยายามขับเคลื่อนการทำงานต่อไป โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้พม.เป็นกระทรวงหลักที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ สิ่งที่อยากฝากให้ร่วมกันสานต่อคือ การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงฯ ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อที่กระทรวงฯ จะได้มีการเติบโต สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรื่องงานด้าน การค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีผู้ตกเป็นเหยื่อเข้าสู่กระบวนการนี้ เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในแรงงานประมง อีกทั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไว้ในอันดับ Tier 2 watch list คือ ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ และเป็นประเทศที่ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษ จึงต้องร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งยังดำเนินการต่อไป เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ สำหรับผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปทุกคน และรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาสังคม ซึ่งจะเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมข้าราชการ รวมทั้งเครื่อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถร่วมกันสร้างสรรค์งานพัฒนาสังคมให้รุดหน้าต่อไป

“ขอฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ร่วมกันสานต่องานพัฒนาสังคมต่อไป ถึงแม้ในวันนี้ จะหมดวาระทางการเมืองไปแล้ว แต่ผู้ที่ต้องทำงานต่อไปก็คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงฯ ที่ต้องร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม โดยยินดีที่จะสนับสนุนงานของกระทรวงฯ ต่อไป” นายอิสสระ กล่าว

ทั้งนี้ นายอิสสระ สมชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒ ปี ๕ เดือน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด