ภาพข่าว: CDG & G-ABLE สนับสนุน รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7

ศุกร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๒๗
กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล มอบทุนสนับสนุน “โครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” โดยคุณศุภชัย ชุติกุศล (ที่ 2 : จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด พร้อมด้วยคุณวนิดา ทองเพิ่มสิน (ที่ 3 : จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้แทนมอบ ให้กับ ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ยืนขวา) ประธานมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน “แถลงข่าว โครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7 และพิธีมอบรางวัลครั้งที่ 6”

ซึ่งโครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากลสามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ ร่วมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล,คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี

โทร.0-2678-0200 ต่อ 2995-9 e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด