ควอลลีเทคฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2 และครึ่งปีแรกของปี 2554 กำไรพุ่ง รายได้เพิ่ม พร้อมแจกปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท

อังคาร ๐๙ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๓๑
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 และครึ่งปีแรกของปี 2554 พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2554 ที่หุ้นละ 0.20 บาท

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2554 โดยรายได้รวมอยู่ที่ 80.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น30.99% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2553 และมีกำไรสุทธิ 18.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น160.70% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2553 สาเหตุการเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากรายได้จากงานตรวจสอบและรับรองเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 155.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.34% จากครึ่งปีแรกของปี 2553 และมีกำไรสุทธิ 36.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.20% จากครึ่งปีแรกของปี 2553สาเหตุในการเพิ่มขึ้นของกำไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของงานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายและการตรวจสอบและรับรอง จึงส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยคาดว่าภาพรวมทั้งปียังคงเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 2553ตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 กันยายน 2554 นี้

“ด้วยปัจจัยทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมุ่งเน้นการให้บริการที่แตกต่างและมีคุณภาพ รวมถึงการหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อขยายงานบริการไปสู่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น” นายสรรพัชญ์ กล่าว

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ส่วนงาน PR บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

ภัทธาวรรณ เชือนเชื้อ (ผึ้ง) 038-691-408-10 ต่อ 1011 e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด