ภาพข่าว: CDG & G-ABLE ร่วมบริจาคโลหิต “ โครงการสุขภาพดี ด้วยการบริจาคโลหิต ”

ศุกร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๑:๓๗
กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการ “สุขภาพดี ด้วยการบริจาคโลหิต” โดยจัดกิจกรรม ปีละ 4 ครั้ง โดยในครั้งนี้มี พนักงาน เข้าร่วมบริจาคจำนวน 137 คน โอกาสเดียวกันนี้ยังได้บริจาคเงินที่ได้จากกร่วมบริจาคของพนักงาน ณ อาคารซีดีจี เฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด