ภาพข่าว: บลจ.ทิสโก้ จัดเสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่และความท้าทายของเศรษฐกิจโลก”

พฤหัส ๑๕ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๑:๕๗
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จัดงานเสวนาพิเศษสำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่และความท้าทายของเศรษฐกิจโลก” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ. ทิสโก้, ผศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ เศรษฐกรอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ และฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ จำกัด มาร่วมเปิดมุมมองเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก แนวโน้มการลงทุน และการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างดี ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด