สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ชมความสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๔:๕๗
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรีเปิดเส้นทางใหม่ ชมความสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ

พร้อมเดินหน้าผลักดันสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับประเทศ โดยยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่สะดวกสบายจากปราจีนบุรีสู่มรดกโลกอันงดงามที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ เปิดให้บริการแล้ววันนี้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติระดับโลกให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว พร้อมผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้และสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณข้างอาคาร OTOP PLAZA จ.ปราจีนบุรี

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายคันฉัตร ตันเสถียร ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวและให้ข้อมูลการจัดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ให้บริการรถสาธารณะ ในการร่วมกันเปิดเส้นทางใหม่ในการท่องเที่ยวและพัฒนาระบบขนส่งที่เชื่อมต่อสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากจังหวัดปราจีนบุรีให้มีความสะดวกมากขึ้นด้วยรถบริการสาธารณะ โดยแวะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเวลาที่กำหนด ภายใต้พื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริการที่ดี โดยมีแนวคิดสำคัญในการส่งเสริมให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ" ภายใต้ชื่อ “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ที่ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งด้วยพืชพรรณธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนเนื้อที่กว่า 2,168 ตารางกิโลเมตร

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม และเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ ยังจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทยและเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่คนในท้องถิ่น

นายคันฉัตร ตันเสถียร ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า การเปิดเส้นทางใหม่ทางการท่องเที่ยวสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาชมความสวยงามแห่งผืนป่าอันเป็นมรดกโลกและช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็นที่คึกคักแล้ว ยังจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนและรักษาธรรมชาติอันงดงาม ให้คงด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า

“อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ยังคงความสมบูรณ์ของผืนป่าและสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ และยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงดงามอยู่เสมอ ด้วยปัจจัยดังกล่าว เราจึงมีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใช้เส้นทางการเดินทางจากจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ผมจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทั้งที่ยังไม่เคยมาชมทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมาเป็นประจำอยู่แล้ว ให้ลองมาค้นหาประสบการณ์ในอีกรูปแบบ ซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจที่แปลกใหม่ในการท่องเที่ยวแน่นอน” ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี กล่าว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสภูมิประเทศทางธรรมชาติอันงดงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถใช้บริการได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ในราคาท่านละ 120 บาท โดยสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-3721-1140 ต่อ 400

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด