ภาพข่าว: การลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อบจ.จัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๓:๔๔
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด