ภาพข่าว: ชมรมนมสร้างชาติให้ความรู้ความมั่นคงอาหาร-น้ำนมในงานโภชนาการแห่งชาติ

พุธ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๒๓
นายวิเชียร ผลวัฒนะสุข (ที่ 2 จากขวา) นักวิชาการชมรมนมสร้างชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ: น้ำนม” โดยมีศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย รศ. พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย)ที่ปรึกษาสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย รศ. ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสง่า ดามาพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เข้าร่วม โดยงานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงด้านอาหาร รากฐานโภชนาการและสุขภาพ” ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด