ภาพข่าว: CPF คว้า 2 รางวัลดีเด่นมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ศุกร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๔๙
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ได้เข้ารับ 2 รางวัลดีเด่นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)จากนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนมอบ ประกอบด้วย 1.) รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านสินค้าเกษตร ประเภทห้องปฏิบัติการคุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา โดยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี และ 2.)รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านสินค้าเกษตรประเภทสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q โดยซีพีเฟรชมาร์ท

นายชาตรี รชตสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก จึงมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยห้องปฏิบัติการ หรือ LAB เป็นส่วนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ดังนั้น การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของห้องแล็บให้มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งจำเป็น และห้องแล็บของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรีก็ได้รับการยอมรับจาก มกอช.ว่ามีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทดสอบและตรวจวิเคราะห์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยห้องแล็บของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรีนี้ จะทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าภายใต้แบรนด์ CPในทุกๆผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานห้องแล็บระดับสากล ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในความปลอดภัยของอาหารแบรนด์ CP” นายชาตรีกล่าว

นายจักร์ชัย นุชประยูรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีความสามารถในการผลิตอาหารคุณภาพสากลและให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค กระทั่งได้รับเครื่องหมาย "Q" ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกระจายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค ล่าสุด ร้านซีพีเฟรชมาร์ท สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านสินค้าเกษตร ประเภทสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Qต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ร้านซีพีเฟรชมาร์ท เป็นร้านจำหน่ายสินค้าสด สะอาด ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ตู้เย็นชุมชน” กระจายอยู่ทั่วไปกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ มีการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่โรงงาน รถขนส่งไปจนถึงการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างจำหน่ายโดยมีการควมคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมดูแลรักษาความสะอาดร้านและพนักงานร้านอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q ของ มกอช.

อนึ่ง มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์ Q (quality) เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัย (Food Safety) โดยต้องมีการควบคุมดูแลตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ในฟาร์มของเกษตรกรจนกระทั่งผลผลิตนั้นถึงมือผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด