ภาพข่าว: โรงพยาบาลธนบุรี ให้ความรู้ เรื่อง “เบาหวาน สัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจ”

พุธ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๐๘:๐๖
นายแพทย์ทองดี วสุธารา (กลาง) แพทย์หญิง ธนัญญา บุณยศิรินันท์ และ แพทย์หญิง ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เบาหวาน สัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พี อาร์ เอ ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตัวแทนที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ปิยนุช อาจวิชัย (แป๋ม)

อีเมลล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด