ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๔๗
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดกิจกรรม”ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” โดยร่วมกลับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองตำหรุ และชาวบ้านรวมกว่า 500 คน ปลูกขยายพันธ์กล้าไม้ป่าชายเลนจำนวน 8,400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (84 พรรษา) ในวันที่ 5 ธันวาคม รวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด