ภาพข่าว: บริษัทไทเกอร์ เวียตนาม ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับอมตะ(เวียดนาม)

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๕๐
เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท อมตะ (เวียตนาม) บริษัทย่อยของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน โดย นาย Huynh Ngoc Phien ประธาน (คนที่ 5 จากซ้าย) ลงนามในสัญญาให้เช่าที่ดินในนิคมอมตะ (เวียตนาม) ประเทศเวียตนาม พื้นที่ 33,286 ตารางเมตร กับ บริษัท ไทเกอร์ (เวียตนาม) โดยนาย Yoshisato Kikuchi ประธานบริษัท (คนที่ 2 จากซ้าย) เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2555 และจะเริ่มการผลิตในเดือนตุลาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด