“อมตะ” ประเมินนักลงทุนยังเข้าใจหวังรัฐเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๒๕
“อมตะ” ประเมินนักลงทุนยังเข้าใจหวังรัฐเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเผยนิคมฯเปิดรับแรงงานได้กว่า 20,000 คน - เตรียมจุดผันน้ำ 11 จุด“อมตะ” ประเมินวิกฤติน้ำท่วม นักลงทุนต่างชาติยังเข้าใจ พร้อมคาดหวังรัฐเร่งแก้ไขปัญหา-ฟื้นฟูพื้นที่ลงทุนที่ได้รับความเสียหาย นิคมฯอมตะ 2 แห่ง มีตำแหน่งรองรับแรงงานได้อีกกว่า 20,000 คน ในรายอุตสาหกรรมต่างๆ เผยเตรียมรับมือหากน้ำมีปริมาณมาก เร่งขุดลอกคลอง-จุดผันน้ำ 11 จุด มั่นใจรับมือได้

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากวิกฤติน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่การลงทุนที่ได้รับความเสียหายอยู่ในขณะนี้ ยังเชื่อมั่นว่านักลงทุนต่างชาติมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยังคงคาดหวังกับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียและเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

โดยในส่วนของนิคมอมตะฯยังมีความต้องการแรงงานอีกไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ในรายอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเดิมและโรงงานที่จะเปิดใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตอีก 80 โรงงาน ในนิคมฯอมตะทั้ง 2 แห่ง นอกจากนี้ ทางอมตะฯจะร่วมมือกับกรมการจัดหางาน จังหวัดชลบุรี ในการเปิดศูนย์รับสมัครงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในขณะนี้และยังไม่มีงานรองรับในช่วงนี้

“ผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคน เขากำลังมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร หากทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะเข้าใจถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าทุกฝ่ายทำดีที่สุดแล้ว” นายวิบูลย์กล่าว

อย่างไรก็ดี ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนโรงงานรวม 770 แห่ง มีพื้นที่รวมประมาณ 40,000 ไร่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมสำหรับขายให้กับนักลงทุนสร้างโรงงาน และโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ขณะนี้สถานการณ์ปกติยังไม่มีน้ำท่วม ไม่น่าเป็นห่วง ซึ่งทางอมตะฯได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วม โดยเตรียมจุดผันน้ำไว้ 11 จุด ซึ่งครอบคลุมโดยรอบพื้นที่นิคม และอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมไว้มีการตรวจสอบสมรรถภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

นอกจากนี้ได้มีการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อเปิดทางระบายน้ำไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนแล้ว หากมีน้ำไหลบ่ามาพร้อมกับปริมาณน้ำฝน คาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่แก้มลิงอีก 20 ล้านคิว รวมไปถึงพื้นที่คลองหน้าโรงงานขนาดความยาวกว่า 10 กิโลเมตร ที่สามารถรับน้ำได้ถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการเตรียมการทั้งหมดจะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด