อมตะเชื่อสถานการณ์น้ำหลากไม่กระทบพื้นที่ลงทุนในนิคมฯ

พุธ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๑ ๑๒:๐๖
อมตะเชื่อสถานการณ์น้ำหลากไม่กระทบพื้นที่ลงทุนในนิคมฯพร้อมร่วมมือกนอ.-ผู้ประกอบการในนิคมฯ ช่วยเหลือผู้ประภัย

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเชื่อมั่นสถานการณ์น้ำหลากจากกรุงเทพมหานครไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การลงทุนในนิคมฯ ภาคตะวันออก ชี้ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สูงติดทะเล และมีแม่น้ำบางปะกงเป็นแนวป้องกัน มั่นใจสามารถบริหารจัดการได้ ระบุกฤต พร้อมร่วมมือ กนอ. และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ไม่ให้ปริมาณน้ำหลากเข้ามาถึงพื้นที่การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งขณะนี้เชื่อมั่นว่าพื้นที่ของนิคมอมตะนครสามารถรับมือได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง และมีโครงการแก้มลิงที่สามารถเป็นจุดรับน้ำได้ถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับมีช่องทางในการระบายน้ำออกสู่ คู คลองธรรมชาติ และคลองสาธารณะซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงได้หลายจุด และสามารถผลักดันน้ำลงสู่ทะเลได้ในระยะทางเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งอมตะได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และแผนบริหารจัดการดังกล่าวไว้พร้อมแล้วตลอดช่วงทีผ่านมา

“พื้นที่การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออก รวมไปถึงพื้นที่มาบตาพุด หลายแห่ง และยังเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพราะเป็นพื้นที่สูง และเป็นพื้นที่ติดทะเล ซึ่งนักลงทุนไม่ต้องกังวลกับปัญหาภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยขณะนี้หลายฝ่ายเร่งประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด”

ส่วนกรณีที่จะมีการผันน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหาครลงสู่ฝั่งตะวันออกในปริมาณ 10-20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่นิคมฯ อย่างแน่นอน เนื่องจากขณะนี้แม่น้ำบางปะกงถือว่าเป็นแนวป้องกันขนาดใหญ่ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพราะยังสามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณมาก

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากการดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักลงทุนที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะด้วยการชี้แจงแผนและมาตรการการป้องกันต่างๆของอมตะแล้ว อมตะยังให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ แล้วกว่า 4,000,000 บาท รวมถึงร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จัดคาราวานส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมกล่อง ยารักษาโรค เครื่องส่องสว่าง ผ้าอนามัย ยากันยุง เสื้อผ้า ฯลฯ จำนวนกว่า 5,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเตรียมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ในส่วนของจังหวัดชลบุรีอมตะได้จัดและเดินสายส่งมอบชุดถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบิ้งต้นให้พี่น้องในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากในช่วงที่ผ่านมาอีกจำนวนกว่า 2,000 ชุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่าย นอกจากนี้อมตะยังได้จัดพื้นที่ว่างในนิคมุตสาหกรรมอมตะนครจำนวนอีกกว่า 150 ไร่ สำหรับใช้เป็นที่จอดรถให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอีกว่า 6,000 คัน โดยได้ประสานกับหน่วยงานจังหวัดชลบุรีในการดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยที่ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถนำรถเข้ามาจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด