นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว การประกาศความพร้อมการจัดงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ภายใต้แนวคิดใหม่ รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน”

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๓:๕๗
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว การประกาศความพร้อมการจัดงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ภายใต้แนวคิดใหม่ รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” พร้อมด้วยการแถลงไฮไลท์ที่จะจัดแสดงภายในงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ บริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป

โดยงานจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 — 15.30 น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน OSOS อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น18

กำหนดการ

13.30 - 14.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน รับของที่ระลึกบีโอไอแฟร์ 2011 และรับประทานอาหารว่าง

14.00 - 14.05 น. พิธีกรกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน

14.05 - 14.10 น. นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กล่าวรายงานความพร้อมการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011

14.10 — 14.20 น. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง

แนวคิดใหม่ของการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน”

งานฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยครั้งยิ่งใหญ่ ภายหลังสถานการณ์ภัยพิบัติ

14.20 - 14.30 น. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน กล่าวถึงความคืบหน้า

ของการก่อสร้างพาวิลเลียน และรายละเอียดต่างๆ ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011

14.30 - 15.15 น. หน่วยงาน และบริษัทผู้จัดแสดง เปิดเผยถึงไฮไลท์และแนวคิดที่จะจัดแสดงในงานบีโอไอแฟร์ 2011

1. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ รักษาการผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. นายอนันต์ ตรีสิริเกษม

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3. ดร.อานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

4. คุณเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

5. คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป

15.15 - 15.20 น. ตอบข้อซักถาม

15.20 — 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน / จบพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณสุธิณี คุณเสาวณิต คุณฌานิศ

โทร 0 — 2553-8111 ต่อ 6931

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด