ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 ธันวาคม 2554)

พฤหัส ๐๘ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๐๘:๐๐
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

13.30 น. รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. แถลงข่าวเปิดตัวบัตรเพิ่มทรัพย์

มูลค่า 30,000 ล้านบาท ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

13.30 น. - 15.30 น. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว การประกาศความ

พร้อมการจัดงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ภายใต้แนว

คิดใหม่ รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” ณ อาคาร

จัตุรัสจามจุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด