กระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบเครื่องสูบน้ำจากโตชิบา ประเทศญี่ปุ่น หวังกู้นิคมอุตสาหกรรมพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่

พฤหัส ๑๕ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๑๔
กระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบเครื่องสูบน้ำจากบริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๗ เครื่อง มูลค่ารวมกว่า ๒๐ ล้านบาท หวังช่วยกู้นิคมอุตสาหกรรมให้สามารถกลับมาประกอบการได้โดยเร็ว

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจของประเทศในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศจำนวน ๗ แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ซึ่งมีนักลงทุนญี่ปุ่นตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง ๗ แห่ง รวมถึงกลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทยที่มีโรงงานตั้งอยู่ทั้งในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จึงได้บริจาคเครื่องสูบน้ำให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแบบให้เปล่า จำนวน ๑๗ เครื่อง มูลค่ารวมกว่า ๖๕ ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการให้ความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบ อุทกภัยในครั้งนี้

นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งนำเครื่องสูบน้ำดังกล่าว ซึ่งมีกำลังการสูบน้ำรวมประมาณ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไปให้ความช่วยเหลือในการสูบน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นการเร่งด่วนในเบื้องต้น หลังจากนั้น จะส่งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งภาคธุรกิจเอกชนให้สามารถดำเนินการประกอบการ และประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติต่อไปได้โดยเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด