โตโยต้านำ “Partner Robot” หุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตเข้าร่วมแสดง ในงานบีโอไอ แฟร์

จันทร์ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๗:๒๖
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยรายละเอียดของโตโยต้า พาวิลเลี่ยน ในงานบีโอไอแฟร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ศกนี้ ที่ จามจุรี สแควร์

แนวคิดในการจัดแสดง

โตโยต้าเข้าร่วมจัดแสดงภายใต้แนวคิด “Toyota Leads The Way Towards Better Sustainable Mobility Society” เพื่อต้องการสื่อถึง การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อย่างกลมกลืนและก่อให้เกิดสังคมแห่งความยั่งยืน

โตโยต้า พาวิลเลี่ยน

บนพื้นที่จัดแสดงขนาด 2,000 ตารางเมตร ริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การผสมผสานระหว่างธรรมชาติ และความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ให้ความรู้สึกที่กลมกลืนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่เคียงคู่กัน สะท้อนถึงความทันสมัยและการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยผนังลายฉลุรอบอาคารเพื่อปกป้องความร้อนจากแสงอาทิตย์ พร้อมกระจกม่านน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคาร ที่มีคุณสมบัติทั้งสามารถช่วยลดปริมาณความร้อน และลดการใช้พลังงาน พร้อมพื้นที่เพื่อการพักผ่อนด้วยสวนสีเขียว เพิ่มความร่มรื่นท่ามกลางนวัตกรรมอันทันสมัยของโตโยต้าพาวิลเลี่ยน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมโตโยต้าพาวิลเลี่ยนจะได้พบกับเรื่องราวจากปัจจุบันสู่อนาคต กับการพัฒนาเทคโนโลยีของโตโยต้า โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ด้วยจุดเด่นดังนี้

โซนที่ 1. Happy Living With Toyota

จัดแสดงการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วยการยกระดับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตจากภายในสู่ชุมชน ผ่านเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยวินัยและน้ำใจของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” รวมทั้ง โรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริ

โซนที่ 2. Advanced Technology With Toyota

พบกับ “Partner Robot” หุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตจากโตโยต้า ที่พัฒนามาเพื่อเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ ที่จะมาแสดงความสามารถพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอย่างใกล้ชิด รวมถึงสุดยอดยานพาหนะเคลื่อนที่ส่วนบุคคลแบบพกพาแห่งอนาคต “Whee” พร้อมสัมผัสความล้ำสมัยไปกับรถต้นแบบ “Prius C” ที่สะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากโตโยต้า

โซนที่ 3. Sustainable Future Living With Toyota

สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคต “Smart Grid” ระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมพบกับ “Prius Plug-in” รถยนต์ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์ตเพื่อนำพลังงานที่เก็บสะสมไว้จากการจัดสรรผ่าน Smart Grid มาใช้แทนน้ำมัน เพื่อพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงบรรยากาศจำลองแห่งโลกอนาคตแบบ 3 มิติ ที่แสดงเรื่องราวการใช้ชีวิตในโลกอนาคตด้วยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด