มจพ.ประชุมวิชาการโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-industry)

พุธ ๑๑ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๑:๔๗
ฯพณฯ ท่านนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-industry) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ ซึ่งการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2550 ในการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน หรือ TGGS เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีผู้ร่วมจัดงานได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและการป้องกันไทย

การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาโลหะ กรรมวิธีทางโลหการ กรรมวิธีการผลิตหรือนวัตกรรมเชิงนโยบายใด ๆ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้โลหะ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล และเนื่องจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันมุ่งเน้นไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจึงเน้นหัวข้อในเรื่องโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์หรือ Eco-industry

ฯพณฯ ท่านนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักโลหวิทยาดีเด่น นักโลหวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 2 รายคือ รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น ได้แก่ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ และผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรางวัลนักโลหวิทยารุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี 2554 ได้แก่ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว อาจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีโลหะรีไซเคิลและโลหะเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียวจากบริษัทและมหาวิทยาลัยชื่อก้องโลก ผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดจากมันสมองคนไทยในการพัฒนาโลหะผสมสูตรใหม่และกรรมวิธีการผลิตโลหะที่ล้ำสมัยซึ่งหลั่งไหลมาจาก มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศประมาณ 90 เรื่อง ภายในงานจะมีการประกาศรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น นักโลหวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้เกียรติมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ได้แก่ บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โอโต้กุมปุ (เอส.อี.เอ.) พีทีอี ลิมิเต็ด และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ และบริษัทเอกชนต่างๆ กว่า 20 สถาบัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์.0-2913-2500 ต่อ 8117,8610,1121,1166

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด