บีโอไอ จัดงาน "CEO Forum"

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๖:๒๑
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กำหนดจัดงาน “CEO Forum” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 โดยได้เชิญผู้บริหารชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.15 -15.30 น. ณ ห้อง แอทธินีคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และรับฟังการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Challenges and Opportunities in a Globalised World” โดยนายโทนี่ เบลล์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ

รวมถึงการนำเสนอมาตรการและนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2555 โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Global Sustainable FDI and Opportunities for Thailand” โดย นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) การกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Economic Community : What Does it Mean to Thailand” โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นต้น (รายละเอียดตามโปรแกรมแนบท้าย)

จึงขอเชิญผู้สื่อข่าวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ภายในงานจะใช้ภาษาอังกฤษในการปาฐกถาพิเศษ และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ นายณรงค์ชัย สามภักดี โทรศัพท์ 081-6125684 นางสาว สุธิณี วางงาน โทรศัพท์ 081-5153634 นายฌานิศ พึ่งใจ โทรศัพท์ 081-558600

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด