ภาพข่าว: ตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจร ทั่วประเทศ

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๖:๓๔
ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดตั้งคลินิกโรคปอดเรื้อรังอุดกั้นครบวงจรของ สปสช ให้กับรพ.ทั่วประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ศ.นพ.ชัยเวช นุชประยูร ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด