ภาพข่าว: มอบรางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554

พุธ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๖:๒๑
ศ.นพ. ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 12 โครงการ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่นักวิจัยที่ทุ่มเทสร้างผลงานที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมที่ใช้ความรู้ในการพัฒนาประเทศ โดยมี ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว. ร่วมงานด้วย ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม

วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส

อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์

โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด