ควอลลีเทค ยิ้มร่าผลประกอบการปี 2554 ดีกว่าที่คาด กำไรโตกว่า 50% เผยแจกปันผลทั้งเงินทั้งหุ้น พนักงานเฮ! ออก ESOP จูงใจ

จันทร์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๕:๔๘
บมจ.ควอลลีเทค (QLT) โชว์ผลประกอบการปี 2554 พร้อมแจกปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ พร้อมเตรียมออก ESOP จูงใจพนักงาน

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2554 เติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรายได้รวมอยู่ที่ 357.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.21% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีกำไรสุทธิ 93.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.22% เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการให้บริการในส่วนของงานทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรองที่เพิ่มสูงขึ้นมาก สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแบ่งจ่ายเป็นเป็นเงินสด 0.30 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น รวมการจ่ายปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าในปี 2553 โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นี้

นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เตรียมออก “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ-ESOP” จำนวน 4,500,000 หน่วย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ และเป็นการจูงใจแก่พนักงานให้ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มออก ESOP ได้ประมาณกลางปี 2555

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 90,000,000 บาท เป็น 99,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น QLT และพนักงานทุกท่าน และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน “นายสรรพัชญ์ กล่าว”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด