บิ๊กซี เปิดตัวสินค้าอาหารสด “BQL วงจรคุณภาพบิ๊กซี” ควบคุมคุณภาพ 100% “ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค”

จันทร์ ๐๕ มีนาคม ๒๐๑๒ ๑๕:๕๑
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “วงจรคุณภาพบิ๊กซี” ให้ผู้บริโภคมั่นใจอาหารสดคุณภาพสูง สด สะอาด ได้มาตรฐาน และ “ปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค” 100% พร้อมสร้างรายได้ให้เกษตรกร 250 ล้านบาทต่อปี โดยได้รับเกียรติจากนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามพันธสัญญา ท่ามกลางเกษตรกรในโครงการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตให้ผู้บริโภคชม-ชิมคับคั่ง

นายประพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองประธานผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้ ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากความสด สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพของสินค้าอาหารสด ดังนั้น บิ๊กซี จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตและเกษตรกรกว่า 70 ฟาร์มและสวน ริเริ่มโครงการ “วงจรคุณภาพบิ๊กซี” หรือ BQL ที่ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารสด 12 กลุ่ม ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพสูง สด สะอาด และปลอดสารพิษ-ยาฆ่าแมลง-สารปนเปื้อน 100%”

“ผลิตภัณฑ์อาหารสด BQL ทั้ง 150 SKUs ได้รับการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การใช้ระบบมาตรฐาน GAP / GMP การรับประกันความปลอดภัยจากการปนเปื้อน การคัดเลือกคุณภาพ การบรรจุหีบห่อและจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค และยังได้รับมาตรฐานตราสัญลักษณ์ "Q-Mark" จากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงแหล่งผลิต”

“วงจรคุณภาพบิ๊กซี ยังช่วยให้เกษตรกรในโครงการมีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำการเกษตรระยะยาวได้อย่างมั่นใจ และยังช่วยพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรด้วย โดยบิ๊กซี ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์วงจรคุณภาพบิ๊กซี (BQL) จะต้องสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการอย่างน้อย 225 ล้านบาท และจะพัฒนาการผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของสินค้ากลุ่ม BQL และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่อง”

“สินค้าวงจรคุณภาพบิ๊กซี (BQL) ส่วนที่เป็นผักและผลไม้สด 9 ชนิด ได้วางจำหน่ายที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีจัมโบ้ และบิ๊กซี มาร์เก็ตทุกสาขา สำหรับเนื้อหมู กุ้งขาว และปลา นั้น ขณะนี้วางจำหน่ายในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีจัมโบ้ และบิ๊กซีมาร์เก็ตทุกสาขา ส่วนในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จะมีวางจำหน่ายครบทุกสาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2555” นายประพันธ์ฯ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด