ภาพข่าว: CDGM เล็งไกลมุ่งเป้าทำเงิน....เสริมเขี้ยวงานขาย Microsoft

จันทร์ ๐๒ เมษายน ๒๐๑๒ ๐๙:๓๑
บริษัทซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ในส่วน MS Licensing Program และ MS Price List อย่างละเอียดเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับทีมขาย ซีดีจีเอ็ม ด้วยการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft เข้าชี้แนะทักษะและหลักการการขายที่ถูกต้อง ปิดท้ายด้วยการทำ Workshop ผ่านรูปแบบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เข้าอบรมให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ณ อาคารซีดีจีเฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด