ภาพข่าว: ซีดีจีและจีเอเบิล สนับสนุนโครงการ COM CAMP ครั้งที่ 24 มจธ.

พุธ ๑๘ เมษายน ๒๐๑๒ ๑๒:๒๓
เมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 24 (COM CAMP#24)เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสฝึกฝนและเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 6 วัน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จารุจุฑารัตน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (CPS) กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ และ คุณชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “GPS เทคโนโลยีใกล้ตัวคุณ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด