ภาพข่าว: ที่ปรึกษารมว.ไอซีทีมอบแผนพีอาร์ไอซีทีชุมชน

อังคาร ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๑๒
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีมอบแผนประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บางเพรียง

นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดแผนการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้นายสุพันธ์ คงคาเนาวรัตน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของตนในอนาคต ในงานประกาศผลรางวัลกิจกรรมฯ ณ ไลฟ์สไตล์แกลเลอรี่ 1 ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ติดต่อ:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 087 7159900

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด