ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครวิชาศิลปะการแสดง เติมเต็มความฝันคนรัก วงการบันเทิง พร้อมเตรียมพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

อังคาร ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๑๖
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เตรียมความพร้อมบัญฑิต...มุ่งตามความฝัน สู่อาชีพในวงการบันเทิง พร้อมเสริมศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความฝัน และใจรักที่จะทำงานในวงการบันเทิง ในอาชีพต่างๆ อาทิ ผู้กำกับการแสดง นักแสดง ผู้เขียนบท ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง ฯลฯ เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2555

“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีจุดเด่น คือ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยนที่กำลังจะมาถึง ทางมหาวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพที่จะไปทำงานด้านศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิงในประชาคมอาเซียน ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านอาเซียน และเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง โดยได้ร่วมกับกันตนา กรุ๊ป เพื่อทำการฝึกฝนทักษะในด้านการแสดงจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง นอกจากนี้ยังเน้นให้เรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริงครอบคลุมสื่อการแสดงทุกสื่อทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท การผลิตและการจัดการการแสดง เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้ในชีวิตจริงหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีความมุ่งมั่น มีความฝัน ขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6767-1 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด