ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(14 มิถุนายน 2555)

พุธ ๑๓ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๖:๐๐
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555

08.30 น. กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์

รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล” ณ

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี

09.00 น. บีโอไอ จัดงานสัมมนา “ก้าวใหม่การลงทุนหลังวิกฤติ

อุทกภัย” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

13.30 น. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แถลงข่าวการจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ และงานเลี้ยงการกุศล “เงินตราคู่

แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชันย์” ณ กรมธนารักษ์

13.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แถลง

ข่าวเปิดตัวกิจกรรม “พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยาน

ประหยัดพลังงาน เราทำได้” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

17.00 น. ผอ.สพพ. และ รมช.กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมลงนามใน

สัญญาความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โครงการ

ก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ณ สำนักงาน

สพพ. อาคารซันทาวเวอร์ เอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด