ก.ไอซีที ประกาศผลการประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์

พุธ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๕:๑๒
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ว่า กระทรวงไอซีที ได้ดำเนินโครงการลูกเสือไซเบอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Cyber Scout อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว ได้แก่ อบรมวิทยากรแกนนำ จำนวน 1,504 คน จัดอบรมขยายผลอาสาสมัครจำนวน 102,434 คน จัดค่ายลูกเสือไซเบอร์ จำนวน 1,119 คน และกิจกรรมสุดท้ายของโครงการปีนี้ คือ การจัดประกวดผลงานอาสาสมัครไซเบอร์ ในหัวข้อ “เจริญรอยตาม คำพ่อสอน” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสร้างจิตสำนึกในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

“การจัดกิจกรรมประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ครั้งนี้ ก็เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์สามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้กับคำพ่อสอน อันเป็นการช่วยให้เยาวชนมีความรู้ และเป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการขอความร่วมมือจากเยาวชนช่วยกันสอดส่องดูแลภัยอันตราย และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อสถาบัน รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนช่วยแนะนำเพื่อนๆ ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี อันจะนำมาซึ่งสังคมออนไลน์ที่สะอาด สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณด้วย” นางจีราวรรณ กล่าว

ด้าน นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กิจกรรมประกวดผลงานอาสาสมัครไซเบอร์นี้ ได้มีการเปิด รับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอายุไม่เกิน 14 ปี มีทีมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 11 ทีม และประเภทบุคคลทั่วไป มีทีมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 15 ทีม ซึ่งมีการประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้ายของทั้งสองประเภท ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 จากนั้นจึงเป็นการจัดกิจกรรมฯ เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน

“สำหรับการจัดประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ได้แก่ รศ.ดร. จุลศิริ เจริญภัณฑารักษ์ ผู้จัดการโครงการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา นางสาวอรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและประชาสัมพันธ์ นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนายการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นายสมชาย เข็มกลัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงละครและภาพยนตร์ และน.ส.อินทิรา เจริญปุระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงภาพยนตร์ ซึ่งมีการจัดแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และรางวัลชมเชย โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนใจชมผลงานการประกวดของอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ได้ที่ www.cyberscout.in.th” นายสมบูรณ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด