ก.ไอซีที เตรียมจัดตั้งหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษา 100 แห่ง

พฤหัส ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๔:๔๑
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ในการดำเนินโครงการลูกเสือไซเบอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Cyber Scout นั้น กระทรวงไอซีที ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่การจัดอบรมวิทยากรแกนนำ การจัดอบรมขยายผลอาสาสมัคร การจัดค่ายลูกเสือไซเบอร์ รวมถึงการจัดประกวดผลงานอาสาสมัคร ลูกเสือไซเบอร์ ที่ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดไปเมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกจัดตั้งหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษา 100 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout ที่มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม และคุณธรรมในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ICT อย่างสร้างสรรค์ สามารถป้องกันตนเองจากภัยบนโลกไซเบอร์ และสร้างความปลอดภัยในการใช้งานบนโลกออนไลน์ รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัคร Cyber Scout ให้เป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะช่วยเฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศผ่านระบบ ICT ตลอดจนเพื่อให้มีการเปิดเครือข่ายสังคมทางอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของภัยคุกคามออนไลน์ให้เกิดการขยายต่อเครือข่ายและความรู้ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นอันตรายอันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนถาวรให้กับสังคมไทย

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงฯ ได้เปิดให้สถานศึกษาที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกแกนนำลูกเสือไซเบอร์เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้สถานศึกษานั้นเสนอแนวคิดในหัวข้อ “หากสถานศึกษาของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะมีวิธีการขยายผลอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์อย่างน้อย 100 คนอย่างไร” โดยกระทรวงฯ ได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2555 และจะทำการคัดเลือกและประกาศผลภายในสิ้นเดือนนี้ สถานศึกษาใดที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cyberscout.in.th

สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ การจัดตั้งหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษา จำนวน 100 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อขยายผลเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ให้ได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 คน โดยแต่ละสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือไซเบอร์ จะช่วยกันขยายผลอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์สถานศึกษาละอย่างน้อย 100 คน และจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงไอซีที ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนั้น สถานศึกษาเหล่านี้ยังจะได้รับประกาศนียบัตร รวมทั้งป้ายและธงประจำหน่วยลูกเสือไซเบอร์จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติ ตลอดจนได้รับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมไปถึงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด