ภาพข่าว: ก.ไอซีที มอบรางวัลการประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์

พฤหัส ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๔:๔๔
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) ในหัวข้อ “เจริญรอยตามคำพ่อสอน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์สามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้กับคำพ่อสอน อันเป็นการช่วยให้เยาวชนมีความรู้ และเป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคม เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนใจชมผลงานการประกวดของอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ได้ที่ www.cyberscout.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด