ภาพข่าว: ปตท.ร่วมมือ ธกส. แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเกษตรกร

พุธ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๘:๒๙
นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) ลงนามในบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ร่วมกับนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) และตัวแทนเครือข่ายสมาคมผู้ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ แก่เกษตรกรที่ได้รับบัตรสินเชื่อเกษตรกรจาก ธกส. จำนวน 2,000,000 ราย ในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ ปตท. ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบบัตรสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งการสนับสนุนโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของภาคการผลิต และช่วยยกระดับการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย สอดคล้องกับพันธกิจของ ปตท. ในการดูแลให้การสนับสนุนและตอบแทนสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศในทุกภาคส่วนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด