ภาพข่าว: พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน QHHR

ศุกร์ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๑๒
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์, นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร หัวหน้าสายการลงทุน บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, นายสิทธิไชย มหาคุณ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้อำนวยการอาวุโส สายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนางสาวชนิดา พัธโนทัย รองผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บล. บัวหลวง พร้อมผู้บริหารบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) ซึ่งพร้อมเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2555 กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด